BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (”Sl.glasnik RS”br 101/05 i 91/2015) obavezuje poslodavce da izvrše procenu rizika na svakom radnom mestu i u radnoj okolini, donesu opšti akt kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i vode potrebnu evidenciju na unapred zadatim obrascima.

bezbednost 1

Ko ima obavezu prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu

Koje su dužnosti lica za bezbednost i zdravlje na radu

Naše usluge

Deo usluga pružamo samostalno, a za deo angažujemo licencirane kuće.

Za više informacija o tome koje su Vaše obaveze prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu (”Sl.glasnik RS”br 101/05 i 91/2015) možete nas kontaktirati putem e-mail adrese office@bsz-konsalting.rs ili putem telefona 021/ 6 330 631.