ADR savetnik

Saglasno odredbama ADR-a-Evropskog sporazuma za transport opsanog tereta u drumskom saobraćaju i našeg Zakona o transportu opasnog tereta (”Sl.glasnik RS”br.88/10) definisana je nova kategorija ovlašćenog lica u preduzećima – SAVETNIK ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA (ADR SAVETNIK).

adr savetnik 2

Ko ima obavezu angažovanja ADR savetnika?

Svako preduzeće, čija je delatnost vezana za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju ili s tim u vezi pakovanje, utovar, punjenje ili istovar, mora da imenuje jednog ili više Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta ( ADR savetnik).
U preduzeća čija je delatnost vezana za transport opasnog tereta spadaju svi učesnici u transportu:

i ostali učesnici u transportu opasnog tereta:

Ovo znači da su svi prevoznici koji vrše transport opasnog tereta, sve benziske pumpe, proizvođači hemikalija, boja i lakova, pravna lica koja skladište opasan tereta…u obavezi angažovanja ADR savetnika.

adr savetnik

Koje su dužnosti ADR savetnika?

Prema odredbama Zakona o transportu opasnog tereta objavljenom u „Službenom glasniku RS“ br. 88/2010 do 23.11.2010. godine, Savetnik je dužan da:

NAŠE USLUGE

BSZ KONSALTING pruža usluge tehničko poslovne saradnje ADR savetnika. Vršimo:

adr savetnik 3

Za više inforamcija o tome koje su Vaše obaveze prema Zakonu o transport opasnog tereta (“Sl.galsnik RS” br 88/2010) možete nas kontaktirati putem e-mail adr.savetnik@bsz-konsalting.rs ili putem telefona 021/ 6 330 631. Zajedno ćemo pregledati obim Vaših aktivnosti i naći odgovarajuće rešenje.