TERMINI ISPITA ZA STICANJE ADR SERTIFIKATA ZA VOZAČE U MARTU MESECU 2022

I Termin ispita: 15.03. osnovni i 16.03.  januar osnovni + cisterna Novi Beograd

Obuka Novi Sad: 12.03. – 13.03. DVD Petrovaradin, Pavla Jurišića Šturma 2

II Termin ispita: 29.03. osnovni i 30.03.  januar osnovni + cisterna Novi Beograd

Obuka Novi Sad: 26.03. – 27.03. DVD Petrovaradin, Pavla Jurišića Šturma 2

Za više informacija kontakt: 021/ 6 330 631;    060/ 5 528 699