TERMINI ISPITA ZA STICANJE ADR SERTIFIKATA ZA VOZAČE U APRILU MESECU 2023

I Termin ispita: 11.04. osnovni i 12.04. osnovni + cisterna Novi Beograd

Obuka Novi Sad: 08.04. – 09.04. DVD Petrovaradin, Pavla Jurišića Šturma 2

II Termin ispita: 25.04. osnovni i 26.04.   osnovni + cisterna Novi Beograd

Obuka Novi Sad: 22.04. – 23.04. DVD Petrovaradin, Pavla Jurišića Šturma 2

Za više informacija kontakt: 021/ 6 330 631;    060/ 5 528 699