TERMINI ISPITA ZA STICANJE ADR SERTIFIKATA ZA VOZAČE U JUNU MESECU 2023

I Termin ispita: 13.06. osnovni i 14.06. osnovni + cisterna Novi Beograd

Obuka Novi Sad: 10.06. – 11.06. DVD Petrovaradin, Pavla Jurišića Šturma 2

II Termin ispita: 27.06. osnovni i 28.06.   osnovni + cisterna Novi Beograd

Obuka Novi Sad: 22.04. – 23.04. DVD Petrovaradin, Pavla Jurišića Šturma 2

Za više informacija kontakt: 021/ 6 330 631;    060/ 5 528 699