ADR OBUKE

BSZ KONSALTING u saradnji sa centrom za obuku ADR ASPEKT DOO BEOGRAD koji vrši obuku, organizuje stručno osposobljavanje za savetnike, vozače i rukovaoce opasnom robom.

adr obuka

ADR OBUKA ZA VOZAČE

Vozači svih vozila koja prevoze opasanu robu, moraju da imaju sertifikat položene ADR obuke za vozače.

U saradni sa centrom za obuku ADR ASPEKT DOO BEOGRAD pružamo Vam mogućnost obuke svakog meseca u dva termina, u trajanju od 4 dana.

Ispitu mogu pristupiti samo kandidati koji su prijavljeni Sektoru za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe za obuku i koji su odslušali sva predavanja.

Prijava za obuku vozača

Da bi ste se prijavili za ADR obuku za vozače potrebno je da ispunite prijavu i pošaljete na mail adresu adr.savetnik@bsz-konsalting.rs

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti putem telefona 021/3 005 461, 060/5 528 699

OSPOSOBJAVANJE ZA ADR SAVETNIKE

Kandidati za Savetnika podležu osposobljavanju prema prihvaćenom planu i programu kod institucije koja poseduje saglasnost – licencu Sektora za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe i polažu ispit pred državnom komisijom na osnovu čega i stiču pravo na Sertifikat.

Kandidat mora da ispunjava uslove propisane u Pravilniku o programu načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

U saradnji sa centrom za obuku ADR ASPEKT DOO BEOGRAD koji vrši obuku, organizujemo pripremu kandidata za polaganje i sticanje licence ADR savetnika.

Prijava za obuku

Ukoliko ste zainteresovani za obuku, potrebno je da popunite prijavu pošaljete na mail adresu adr.savetnik@bsz-konsalting.rs

Nakon evidentiranja prijave obavestićemo Vas o najbližem terminu obuke.

ADR OBUKA ZA RUKOVAOCE

Obuku rukovaoca za postupanje sa opasnim materijama vršimo u vašim radnim jedinicama.

Obuku i testiranje kandidata za rukovaoce vrši savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta. Nakon obuke i polaganja testa, savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta izdaje kandidatu Potvrdu o stručnoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta. Potvrda o stručnoj osposobljenosti važi dve godine od datuma izdavanja.

Za više informaicija o svim stručnim obukama možete se obratiti putem mail adrese prijavu pošaljete na mail adresu adr.savetnik@bsz-konsalting.rs ili putem telefona 021/ 6 330 631, 060/ 5 528 699.